Sprawdzanie ksiąg wieczystych

Sprawdzanie ksiąg wieczystych

Sprawdzanie ksiąg wieczystych to czynność wymagająca wiedzy prawniczej oraz dokładności i dociekliwości. Sama księga wieczysta nie zawsze prezentuje pełny obraz stanu prawnego nieruchomości. W tym celu konieczne staje się porównanie stanu prawnego z innymi dokumentami takimi jak wypis i wyrys z ewidencji gruntów oraz budynków. Pisaliśmy na ten temat w naszym obszernym artykule na temat weryfikacji stanu prawnego nieruchomości.

 

Badanie ksiąg wieczystych

Badanie ksiąg wieczystych można wykonać przy pomocy internetowej platformy udostępnionej pod adresem:

ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Znajduje się tam lista zakładek umożliwiających na wykonanie odmiennych czynności. Należy pamiętać że istnieje w sieci wiele prywatnych serwisów internetowych pozwalających na weryfikację nieruchomości online. Żaden jednak z serwisów tych nie jest autoryzowany przez ministerstw spraw wewnętrznych lub ministerstwo sprawidliwości. Jest to wyraźnie wskazane w ogłoszeniu znajdującym się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. PAMIĘTAJCIE!!! Tylko system online lub osobista weryfikacja wypisu z ksiąg wieczystych powinna stanowić podstawę waszych decyzji dotyczących weryfikacji stanu prawnego nieruchomości.

Badanie księgi wieczystej online

Tak jak wcześniej wspomnieliśmy na stronie ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do mamy szereg zakładek umożliwiających nam wykonianie odpowiednich czynności w stosunku wybranej nieruchomości opisanej w księdze wieczystej.

Znajdź księgę wieczystą po kryteriach

W podanej zakładce mamy możliwość wyszukania księgi wieczystej przy pomocy jej numeru. Numer księgi wieczystej jest podstawowym elementem pozwalającym na wyszukanie informacji na temat nieruchomości, które nas interesują. Pamiętajcie że numer ten składa się z 3 części i podanie każdej z nich jest konieczne w celu odszukania interesującej nas księgi wieczystej.

Pierwsza część numeru księgi wieczystej to sygnatura potwierdzająca pod jaki sąd podlega dana księga wieczysta i gdzie jest przechowywana jej fizyczna (papierowa) wersja. W Polsce na chwilę obecną jest ponad 348 sądów pod które podlegają miasta oraz miejscowości z przylegającymi do nich obszarami. Pierwsza część numeru księgi wieczystej to kod sądu okręgowego, który jest odpowiedzialny za wybraną księgę wieczystą. Np. GD oznacza Sąd Okręgowy w Gdańsku, SZ oznacza Sąd Okręgowy w Szczecinie. Kolejna część to oznaczenie to kombinacja cyfry i litery która oznacza Wydział Sądu Rejonowego odpowiedzialnego za księgi wieczyste. Pamiętajcie że w dużych miastach sądy rejonowe podzielone są pomiędzy dzielnice i przeglądanie papierowej wersji może odbyć się tylko w takim wydziale. Te dwa elementy złożone stanowią pierwszy człon numeru księgi wieczystej i pozwalają zlokalizować ją w sposób geograficzny.

Kolejna część numeru księgi wieczystej to numer repertorium księgi wieczystej. Bez tego numeru nie ma możliwości przeglądania księgi wieczystej online. W przypadku jeśli posiadamy stary numer księgi wieczystej, konieczne może być dodanie do niego na początku liczby zero. Obecne numer repertorium są 8 cyfrowe i tylko taki numer jest rozpoznawany przez system online.

Numer repertorium znajduje się w środku numeru księgi wieczystej pomiędzy dwoma znakami ukośnika. “/…/”. Jest to najważniejsza część numeru księgi wieczystej i bez niej system zwróci informację:

Pole Numer Księgi Wieczystej musi być wypełnione!

Cyfra kontrolna to ostatnia część numeru księgi wieczystej. Znajduje się tam element sprowadzający całość numeru do sumy kontrolnej pozwalającej zweryfikować bez konieczności odpytywania systemu czy wybrany numer jest poprawnym numerem księgi wieczystej. Ten numer jest także uznawany za pole obowiązkowe w Elektronicznym systemie ksiąg wieczystych. Bez wypełnienia tego pola system zwróci nam komunikat:

Pole Cyfra kontrolna musi być wypełnione!

Całość wyszukiwania jest zabezpieczona skryptem blokującym boty internetowe tak aby zapobiedz indeksacji systemu przez wyszukiwarki i zmniejszyć obciążenie serwerów tak aby zagwarantować szybkość wyszukiwania dla ludzi.

Wyszukaj księgę wieczystą online teraz!

Weryfikacja dokument z CIKW

CIKW czyli Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego oraz aktualności stanu prawnego wprowadziła dodatkowe zabezpieczenie. Polega ono na tym że każdy wydruk z systemu jest opatrzony numerem kontrolnym nazywanym identyfikatorem wydruku. Identyfikator ten pozwala na weryfikację czy stan prawnym wybranej nieruchomości przedstawiony w wydruku jest zgodny ze stanem znajdującym się aktualnie w bazie danych CIKW.

Zabezpieczenie to nie przedstawia informacji na temat księgi wieczystej i jej stanu, ale informuje nas na temat stanu wydruku który znajduje się w naszym posiadaniu. Jeśli system zwróci nam informacje na temat tego że identyfikator nie zgadza się obecnym stanem księgi wieczystej w systemie – powinniśmy ją sprawdzić na nowo lub uzyskać kolejny wpis. Może to być spowodowane przez zmianę informacji na temat nieruchomości w księdze wieczystej lub poprawkami błędów jakie znalazły się z jakiegoś powodu w momencie uzyskiwania odpisu.

Zweryfikuj zgodność odpisu księgi wieczystej z jej aktualnym stanem w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Wnioski o wydanie odpisu księgi wieczystej z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

CIKW umożliwia także uzyskanie fizycznej wersji odpisu księgi wieczystej przez zgłoszenie internetowe. W tym celu musimy podać numer księgi wieczystej w postaci:

identyfikacja sądu i wydziału / numer repertorium księgi wieczystej / numer kontrolny

Po podaniu numeru, który odpowiada istniejącej księdze wieczystej w systemie zostaniemy przekierowani do strony gdzie realizowana jest opłata za odpis i przeprocesowanie wniosku. Zaraz po opłaceniu wniosku możemy wybrać miejsce gdzie ma zostać przesłany odpis.

System ten bardzo ułatwia weryfikację stanu prawnego nieruchomości ponieważ umożliwia dokonanie wszystkich formalności bez konieczności ruszania się z domu co wcześniej było niemożliwe.

Dostęp do elektronicznych zawiadomień o wpisie

Jeśli jesteście Państwo posiadaczami profilu zaufanego to macie możliwość obserwowania postępów w zakresie swoich wniosków. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymywania powiadomień na temat postępu swojej sprawy. Profil zaufany umożliwia logowanie przy pomocy maila połączonego z hasłem, certyfikatu kwalifikowanego lub przy pomocy rachunku bankowego. Pozwala to na dostęp do dużej ilości informacji bezpośrednio aktualizowanych w systemie administracji elektronicznej.

Jest to bardzo korzystne dla podmiotów zajmujących się profesjonalnie obrotem nieruchomościami oraz weryfikacją ich stanu prawnego. Jeśli posiadacie dostęp do profilu zaufanego możecie zweryfikować stan waszych wniosków tutaj.

Instrukcja obsługi

Jeśli jesteście zainteresowani dokładnym sposobem obsługi Elektronicznego Systemu Ksiąg wieczystych na stronie znajduje się oficjalny poradnik. W poradniku tym znajdziecie dokładne informacje na temat:

 • słownika pojęć,
 • nazewnictwa interfejsu graficznego,
 • wydruków,
 • sposobu przeglądania ksiąg wieczystych,
 • złożenie, modyfikacja, usunięcie, dodawanie wniosku oraz realizacja płatności,
 • weryfikacja autentyczności wydruku,
 • logowanie do systemu EKW przy pomocy PZ ePUAP (profil zaufany ePUAP),
 • przeglądanie korespondencji z sądu,
 • przeglądanie informacji o stanie sprawy,
 • złożenie wniosku o nadanie uprawnień do sprawy,
 • przeglądanie powiadomień,

Instrukcja w formacie PDF znajduje się pod tym adresem URL.