Nieruchomość a ustanowione dożywocie

Nieruchomość a ustanowione dożywocie

Kupując nieruchomość z rynku wtórnego, możemy spotkać się z obciążeniem nieruchomości prawami osób trzecich np. umową dożywocia. W celu uniknięcia problemów związanych z umową dożywocia, w niniejszym artykule wskażemy, gdzie znajdują się zapisy świadczące o umowie dożywocia oraz czy warto takie mieszkanie nabyć.

Nieruchomość na których ustanowiona jest umowa dożywocia, najczęściej charakteryzuje się niższą ceną w porównaniu z nieruchomościami podobnymi. Ustawodawca unormował kwestię umowy dożywocia w art. 908 do 916 kodeksu cywilnego. Istotą umowy dożywocia jest to, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika. W związku z tym musi dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału. Dodatkowo należy zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Informacje o umowie

Sprawdzona Nieruchomość - Umowa dożywocia, dożywocieInformacji o umowie dożywocia należy szukać w księdze wieczystej. Znajdziemy ją w dziale III księgi wieczystej, który to odnosi się do obciążeń na nieruchomości. Niemniej jednak jego nieujawnienie w księdze wieczystej nie świadczy o braku istnienia tego prawa. Nieaktualne już dziś przepisy, nie nakłady na notariuszy obowiązku wprowadzenia do ksiąg wieczystych informacji o zawartych umowach dożywocia (przed 1991 r.). Dlatego kupując nieruchomość dla której księga wieczysta była założona przed rokiem 1991 r. należy sięgnąć do aktu notarialnego sprzedającego. Należy, że nabywca nieruchomości nie ma podstaw do uchylania się od świadczeń wynikających z umowy dożywocia powołując się na rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Nieruchomość obciążoną prawem dożywocia można dowolnie zbywać, a prawo to przechodzi na każdego nowego nabywcę nieruchomości. Do zbycia nieruchomości z dożywotnikiem nie jest wymagane uzyskanie jego zgody. Dlatego też sprzedający może dążyć do sprzedaży nieruchomości nie informując potencjalnego kupującego o ustanowionym prawie dożywocia.

Zbywalność Prawa

Prawo dożywocia nie jest prawem zbywalnym, a więc ze śmiercią dożywotnika to prawo wygasa. Nie ma możliwości przeniesienia tego prawa. W przypadku, gdy osoby zamieszkujące z dożywotnikiem nie mogą pozostawać z dożywotnikiem w bezpośredniej styczności to pozostaje wystąpić do sądu z pozwem o zmianę zakresu dożywocia. Sąd może dokonać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę. W sytuacjach bardziej skrajnych, Sąd może rozwiązać umowę o dożywocie. Nowy nabywca może także uzgodnić z dożywotnikiem zmianę dożywocia na dożywotnią rentę i zawrzeć w tym zakresie umowę przed notariuszem.

Przed zakupem nieruchomości obciążonej prawem dożywocia należy przeanalizować czy cena nieruchomości rekompensuje ustanowione na nieruchomości prawo dożywocia. W kwestiach sprawdzenia nieruchomości, jesteśmy do Państwa dyspozycji i służymy pomocą – KONTAKT.

Jeśli macie Państwo wątpliwości co do stanu prawnego nieruchomości, albo co do praw i obowiązków jakie będą związane z konkretną umową dożywocia nakłaniamy do kontaktu z nami drogą mailową lub telefoniczną. Umówimy spotkanie i dokonamy wstępnej analizy stanu prawnego w jakim się znajdujecie – KONTAKT.

Zapraszamy też do zapoznania się z innymi wpisami znajdującymi się na naszym blogu:

Co sprawdzić przed kupnem mieszkania z rynku wtórnego

 

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, a jej skutki na przyszłość

 

Kupno nieruchomości a podatki

 

Jak sprawdzić księgę wieczystą?

 

Zakup mieszkania jako inwestycja w nieruchomości

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *