Jak sprawdzić pośrednika nieruchomości?

Sprawdzanie pośrednika nieruchomości

Jak sprawdzić pośrednika nieruchomości?

Sprawdzanie pośrednika nieruchomości

Każdy kto na swojej drodze do zakupu nieruchomości spotyka pośrednika nieruchomości, powinien zadać sobie pytanie, czy osoba, z którą negocjuje warunki zakupu nieruchomości jest osobą, z którą warto ten proces przeprowadzić. W kilku najważniejszych punktach postaramy się wskazać jak sprawdzić pośrednika nieruchomości.

Licencja

Obecne przepisy nie wymagają, żeby pośrednik posiadał licencję. Niemniej jednak licencjonowany pośrednik to większa pewność bezpiecznej transakcji. Dlatego warto w umowie pośrednictwa sprawdzić, czy pośrednik posiada licencję i zweryfikować jaki podmiot tej licencji mu udzielił. Warto mieć na uwadze, że licencja jest przyznawana wyłącznie osobom fizycznym, a nie całym firmom. Zaufanie przedsiębiorstwu, które prezentuje się jako „licencjonowane” może być błędem pojęciowym (np. pracownicy firmy mają licencję), ale równie dobrze może się okazać próbą wprowadzenia w błąd klientów. Niestety, nie ma już możliwości sprawdzenia tego poprzez ministerstwo – ustawa deregulująca zawód została wprowadzona w 2014 roku. Wszystkie dane pośredników można natomiast sprawdzić chociażby na stronie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, gdzie zamieszczone są informacje dotyczące przyznawanych licencji.

Opinie

Jedną z metod weryfikacji działalności pośrednika nieruchomości jest zdobycie opinii od osób, które miały już z nim kontakt. Nie jest to sposób, który daje stuprocentową gwarancję – ludzie mogą mieć bardzo różne doświadczenia związane z nabywaniem nieruchomości, a skrajne opinie pojawiają się nawet odnośnie tej samej firmy. Można to jednak uznać za dobry wstęp do podjęcia współpracy, jeśli znalezione opinie (w internecie lub od znajomych) okażą się pozytywne.

Firma

Warto sprawdzić czy firma pod którą działa pośrednik figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Najprostszym sposobem by to zrobić jest użycie w tym celu rządowej strony Ministerstwa Sprawiedliwości

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Ubezpieczenie

Pośrednik nieruchomości prowadzi działalność gospodarczą, w ramach tej działalności może wyrządzić szkodę. W celu zabezpieczenia własnych interesów należy sprawdzić czy pośrednik posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku wyrządzenia szkody umożliwi to łatwiejsze dochodzenie odszkodowania.

Wynagrodzenie

Zakup nieruchomości to duży wydatek, dlatego należy także zwrócić uwagę na prowizję, którą zobowiązani będziemy uiścić na rzecz pośrednika, jeżeli oczywiście kupimy nieruchomość. Wynagrodzenie zaczyna się już od 1% wartości nieruchomości i może być o wiele wyższe. Uwagę zwrócić należy czy procent bądź kwotą, którą uzgodniliśmy w umowie jest wartością brutto czy netto. Przy dużych cenach nieruchomości może być to znacząca różnica.

Kogo wiąże umowa?

Warto wystrzegać się pośredników,którzy udostępniają jedynie adresy kontaktowe do właścicieli nieruchomości i pobierają za to wynagrodzenie. Nie mamy pewności, czy kontakt który uzyskaliśmy jest kontaktem do właściciela, ponadto czy właściciel nieruchomość chce nieruchomość w ogóle sprzedać.

Umowy pośrednictwa często nie dotyczą jedynie osoby, która ją podpisuje ale szeregu osób, które są z nią spowinowacone lub spokrewnione. Dlatego też zakup nieruchomości przez inna osobę niż ta która podpisała umowę pośrednictwa (przykładowo przez brata lub syna) prowadzić może do obowiązku zapłaty prowizji.

Czas obowiązywania

Umowa pośrednictwa powinna zawierać zapis dotyczący czasu obowiązywania. Dzięki temu wiemy jak długo jesteśmy zobligowani do przestrzegania zapisów umowy. W umowach zamieszcza się możliwość wypowiedzenia umowy, niemniej jednak nie zwalnia to od zobowiązań dotyczących zapłaty wynagrodzenia w przypadku zakupu nieruchomości. Każda umowa indywidualnie konstruuje okres jej trwania jak i możliwości jej wypowiedzenia, wobec czego warto na to zwrócić uwagę.

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Prosimy nie zapominać, że każda umowa jest konstruowana w sposób indywidualny przez strony i może zawierać szereg innych postanowień, o których wyżej nie wspomniano.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *