Jak sprawdzić księgę wieczystą?

Księga wieczysta - Badanie stanu prawnego nieruchomości

Jak sprawdzić księgę wieczystą?

Księga wieczysta - Badanie stanu prawnego nieruchomościZakup nieruchomości to proces złożony. Po wybraniu nieruchomości z pośród setek innych, stajemy przed etapem sprawdzenia nieruchomości pod kątem prawnym. Najwięcej potwierdzonych informacji znajdziemy w księdze wieczystej. Nie zapominajmy, że korzystając z informacji zawartych w księdze wieczystej jesteśmy chronieni rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych. W przypadku niezgodności pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej na dzień realizacji transakcji, a rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości, księga wieczysta rozstrzyga na korzyść tego, kto opierał się na zapisach w niej zawartych. Warto wiedzieć jak czytać księgę wieczystą i na co zwrócić uwagę. W pierwszej kolejności wskażemy, z jakich działów składa się każda księga wieczysta.

 

Więcej na temat stanu prawnego nieruchomości oraz jej weryfikacji przeczytacie tutaj!

Dział I księgi wieczystej

Dział I każdej księgi wieczystej składa się z dwóch elementów. Jako pierwszy z nich wskazać należy Dział I-O, z którego wynikają dane adresowe oraz geodezyjne analizowanej przez nas nieruchomości. Dział ten może być bardziej szczegółowy i zawierać informacje dotyczące przykładowo wyodrębnionych lokali w budynku czy też nr ksiąg wieczystych tych lokali. Wszystko to zależy od rodzaju nieruchomości, której księgę wieczystą analizujemy. Drugim działem jest Dział I – Sp, z którego odczytujemy prawa jakie posiada właściciel.

 

Dział II księgi wieczystej

Dział II to dział, który potwierdza nam kto jest właścicielem nieruchomości. Jeżeli właścicieli jest więcej niż jeden to informację tę uzyskamy właśnie z Działu II księgi wieczystej.

 

Dział III księgi wieczystej

Dział III to dział, któremu szczególnie mocno powinniśmy poświęcić uwagę, gdyż zawierać może wpisy wskazujące na ograniczone prawa rzeczowe, wpisy stwierdzające ograniczenia związane z rozporządzaniem nieruchomością, a także może wskazywać na prawa osób trzecich. Zdarzyć się może, że działka, którą planujemy zakupić obciążona jest przykładowo służebnością przesyłu na rzecz gestorów sieci przesyłowych i zapis ten znajduje się właśnie w dziale III. Warto więc dobrze się zaznajomić z wpisami znajdującymi się w dziale III księgi wieczystej.

 

Dział IV księgi wieczystej

Dział IV to dział wskazujący na obciążenie nieruchomości hipoteką. W dziale tym wpisane mogą być hipoteki wynikające z umów jak i hipoteki przymusowe. Hipoteka przymusowa powinna u Państwa wzbudzić szczególną ostrożność, gdyż zakup takiej nieruchomości, jest obarczony większym ryzykiem.

 

Aktualny stan księgi wieczystej

Przed zakupem nieruchomości warto także sprawdzić czy w księdze wieczystej nie występuje nowa wzmianka, która wskazywałaby, że w sądzie wieczystoksięgowym złożony został wniosek o wpis, który nie został jeszcze rozpoznany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *