Hipoteka obciążająca nieruchomość nie jest przeszkodą przy zakupie nieruchomości.

Hipoteka i zakup nieruchomości - weryfikacja nieruchomości

Hipoteka i zakup nieruchomości

Hipoteka i zakup nieruchomości - weryfikacja nieruchomości

Podczas poszukiwania nieruchomości możemy spotkać się z sytuacją, że nieruchomość, która nas interesuje posiada obciążenie w postaci hipoteki. W pierwszej kolejności należałoby wyjaśnić co rozumiemy pod pojęciem hipoteki. Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości służącym zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego. Dodać należy także, że wierzyciel hipoteczny może dochodzić zaspokojenia swojej wierzytelności od każdego kto będzie właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wobec powyższego kupując nieruchomość obciążoną hipoteką musimy być świadomi, że hipoteka obciążająca nieruchomość pozostaje pomimo zmiany właściciela nieruchomości czy użytkownika wieczystego nieruchomości.

 

Zakup Nieruchomości

Niemniej jednak fakt obciążenia nieruchomości hipoteką nie przekreśla możliwości jej zakupu. Na początek sprawdzić należy w jakiej wysokości, walucie i na rzecz kogo obciążenie w postaci hipoteki występuje. Informacje te dostępne są w księdze wieczystej, która jest założona dla danej nieruchomości. Obciążenie w postaci hipoteki występuje w dziale IV księgi wieczystej. Jeżeli wysokość obciążenia nie przekracza wartości nieruchomości to możemy podjąć działania mające na celu zakupienie nieruchomości. W celu uregulowania należności wynikających z hipoteki w pierwszej kolejności spłacamy wierzytelność zabezpieczoną hipoteką, następnie pozostałą kwotę płacimy na rzecz sprzedającego. W sytuacji, w której spłacimy wierzytelność zabezpieczoną hipoteką pozostaje nam jedynie wykreślić hipotekę z księgi wieczystej.

 

Wykreślenie hipoteki

Wniosek o wykreślenie hipoteki składa się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Wniosek powinien być sporządzony na odpowiednim formularzu. Dodatkowo zgodnie z ustawą uiścić należy opłatę w wysokości 100 zł.

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *